SANNINGEN OM DIN MUN

Separator

STYRKAN AV NATURLIGT SKYDD

Separator

BOOSTA DE GODA BAKTERIERNA MED ZENDIUM

 • ZENDIUM ÄR KLINISKT BEVISAD ATT FRÄMJA ETT BALANSERAT ORALT MIKROBIOM*


  Datavisualisering av bakteriearter vars relativa förekomst ändrats signifikant över 14 veckor

  Goda bakterier med samband till tandköttshälsa
  Dåliga bakterier med samband till tandköttsproblem
  Bakterier utan samband

  Bilderna är endast till för illustrativt syfte.
  *Avser bakteriearter med känt samband till friskt tandkött eller tandköttssjukdom som visade en signifikant förändring efter en 14 veckors klinisk studie med 102 personer. Bakterier utan samband har varken samband med tandköttshälsa eller tandköttsproblem.
Separator
Back to top