dålig andedräkt

Dålig andedräkt: vad är orsaken och hur slipper du den?

Bra munhygien, regelbundna besök hos tandläkaren och klassiska motmedel som munskölj och tuggummi förhindrar eller förbättrar dålig andedräkt. För att bäst motverka dålig andedräkt är det viktigt att förstå varför du överhuvudtaget drabbas. Du kan därför läsa mer om de många orsakerna till dålig andedräkt här på sidan.

Vad är dålig andedräkt?

Dålig andedräkt är en obehaglig lukt från munnen och något som ofta generar den som har det. Upp till 50 procent av personerna som fick frågan om de hade dålig andedräkt berättade att de hade upplevt perioder då de varit generade av sin dåliga andedräkt. Kroniskt dålig andedräkt är heller inte något sällsynt. Har du problem med dålig andedräkt är du därmed långt ifrån ensam.

Orsaker till dålig andedräkt

Det kan finnas många olika orsaker till att du får dålig andedräkt. I de flesta fall finns källan till den dåliga andedräkten i munnen. Nedanför kan du läsa mer om de vanligaste orsakerna till dålig andedräkt.

Dålig munhygien

Den vanligaste orsaken till dålig andedräkt är dålig munhygien.

Om du inte sörjer för att hålla dina tänder och munhåla rena kommer bakterier sätta sig längst med tandköttet. Sker det kan bakterierna bryta ned de organiska beståndsdelarna från matrester och bilda de illaluktande svavelföreningar som orsakar dålig andedräkt.

Inflammation i tandköttet

Tandköttsinflammation kan medföra dålig andedräkt och därför rekommenderas regelbunden tandrengöring. Likaledes kan unga människor uppleva att de har dålig andedräkt i förbindelse med inflammation vid frambrytande visdomständer. Förklaringen är att rengöring av frambrytande visdomständer är svårt, både på grund av tandens placering längst bak i munnen och eftersom tanden när den tränger fram är täckt av en slemhinna.

Dieter

Dieter kan förorsaka dålig andedräkt eftersom du under en diet äter mindre än normalt, vilket ändrar bakteriernas sammansättning i munnen. Därutöver kan nedbrytningen av fettdepåerna i kroppen medföra en förändring av din andedräkt.

Sjukdomar

Det finns flera olika sjukdomar som kan orsaka dålig andedräkt. Det gäller exempelvis sjukdomar i näsa, mun, mage och svalg.

Exempel: Har du en njursjukdom (uremi) kan du uppleva att din utandningsluft luktar svagt av urin.

Olika typer av livsmedel

Dålig andedräkt kan komma från maten du har ätit. Fettrik mat och ingredienser som vitlök och mjölkprodukter är ofta orsaker till dålig andedräkt.

Muntorrhet

Torrhet i munnen kan också medföra dålig andedräkt. Torrheten kan ha flera olika orsaker som till exempel intag av medicin eller att du andas med munnen istället för med näsan.

Muntorrhet kan också uppstå i förbindelse med strålbehandling av cancer i huvud- och halsregionen, då strålningen påverkar salivkörtlarna och minskar salivproduktionen.

Tandproteser

Med tiden kan folk med tandproteser uppleva att de får dålig andedräkt. Detta händer om proteserna inte rengörs ordentligt och matrester blir sittandes kvar.

BEHANDLING AV DÅLIG ANDEDRÄKT

Behandling av dålig andedräkt

Det finns flera olika metoder för att motverka dålig andedräkt. Vi har samlat de väsentligaste som du kan läsa om i följande avsnitt.

God munhygien

En av de viktigaste metoderna för att undvika dålig andedräkt är att ha en bra munhygien. Detta uppnår du genom att regelbundet och ordentligt borsta dina tänder. Därutöver är det också viktigt att du regelbundet använder tandtråd, så du får borttaget beläggningarna emellan tänderna. Du kan också välja att använda en tungskrapa eller en extra mjuk tandborste att rengöra tungan med.

Är du osäker på om du rengör dina tänder ordentligt nog? Fråga i så fall din tandläkare om hjälp. Din tandläkare är expert på hur du ska använda de olika redskapen ändamålsenligt.

Regelbundna besök hos tandläkaren

För att undvika dålig andedräkt är det en god idé att regelbundet gå till tandläkaren och få tänder och munhåla undersökta.

Medel som kan minska dålig andedräkt

Har du problem med dålig andedräkt är det först och främst viktigt att du finner grunden till den dåliga andedräkten. Behandlingen går nämligen ut på att hitta och avlägsna orsaken till dålig andedräkt. Har du dålig andedräkt finns det vissa medel du kan använda för att minska den dåliga andedräkten, men var uppmärksam på att på att användandet av olika medel inte är en långsiktig lösning.

MUNSKÖLJ

Dålig andedräkt kan också bekämpas med munskölj. Detta ska dock ske i kombination med regelbunden tandborstning, tandtråd och tungskrapa.

Det finns receptfria bakteriedödande munskölj, men de ska endast användas kortvarigt efter en operation då långvarigt nyttjande kan skapa resistens. Du kan däremot tryggt använda Zendium Munskölj varje dag, som komplement till en bra munhygien.

TUGGUMMI

Tuggummi kan användas för att ge munnen en fräschare känsla vid dålig andedräkt. Tuggummi bidrar också till att öka produktionen av saliv i munnen, vilket kan hjälpa till med att förbättra den dåliga andedräkten.

Om du använder tuggummi bör du välja ett sockerfritt alternativ för att minska risken för hål i tänderna.

TANDKRÄM

Har du tendens till dålig andedräkt kan du också använda dig av Zendium Extra Fresh tandkräm. Zendium Extra Fresh är framtagen för att ge en frisk andedräkt och har en kraftig mintsmak. Zendiums unika sammansättning av proteiner och enzymer hjälper Zendium Extra Fresh med att neutralisera de bakterier som ger dålig andedräkt.

Fakta om dålig andedräkt

Fackspråk för dålig andedräkt är ”halitosis” eller ”foetor ex ore” som betyder `stank från munnen´.

Dålig andedräkt drabbar både kvinnor och män i alla åldrar.

De flesta människor har ”morgonandedräkt”. Förklaringen är att salivproduktionen minskar över natten med en ändrad bakterieflora i munnen som följd.

Undersökningar visar att dålig andedräkt fortfarande anses vara ett tabubelagt ämne som folk finner det svårt att prata om.

Tipsen i denna artikel utgör inte medicinsk rådgivning, utan är endast publicerade för informationsändamål. Vi rekommenderar att du konsulterar din tandläkare om du upplever något av de nämnda symtomen