FRÄMJAR ETT BALANSERAT MIKROBIOM

ZENDIUMS EFFEKT ÄR KLINISKT BEVISAD

 • ZENDIUM ÄR KLINISKT BEVISAD ATT FRÄMJA ETT BALANSERAT ORALT MIKROBIOM*

  Datavisualisering av bakteriearter vars relativa förekomst ändrats signifikant över 14 veckor

  TYPER AV BAKTERIER*

  • Samband med hälsa
  • Samband med sjukdom
  • Inget känt samband
  *Avser det orala plackets mikrobiom och den relativa förekomsten av bakteriearter med en känd koppling till tandköttshälsa eller sjukdom efter 14 veckor med tandborstning två gånger dagligen med Zendium jämfört med baseline.

  Adams SE, et al. Sci Rep 2017; 7:43344

PASSANDE FÖR ALLA DINA PATIENTER

Back to top