cliniquement prouvé zendium
bottom-left-curve

ZENDIUM
BIOVETENSKAP

ZENDIUM
BIOVETENSKAP

ZENDIUM – FÖRST INOM MUNVÅRD

För första gången har en tandkräm innehållande naturliga enzymer och proteiner visat signifikanta hälsorelaterade förändringar i det orala mikrobiomet på artnivå. Tandborstning med Zendium resulterade i ett mikrobiellt samfund med ett starkare samband till hälsa.3 *

ZENDIUM ÄR KLINISKT BEVISAD ATT FRÄMJA ETT BALANSERAT ORALT MIKROBIOM*

Datavisualisering av bakteriearter vars relativa förekomst ändrats signifikant över 14 veckor

TYPER AV BAKTERIER*

 • Samband med hälsa
 • Samband med sjukdom
 • Inget känt samband
**Avser det orala plackets mikrobiom och den relativa förekomsten av bakteriearter med en känd koppling till tandköttshälsa eller sjukdom efter 14 veckor med tandborstning två gånger dagligen med Zendium jämfört med baseline. Adams SE, et al. Sci Rep 2017; 7:43344

ZENDIUM ÖKAR HÄLSORELATERADE BAKTERIER*

Den 14 veckor långa studien av tandborstning med Zendium visade en ökning av hälsorelaterade bakterier och en minskning av sjukdomsrelaterade bakterier, vilket resulterade i ett mikrobiellt samfund med ett starkare samband till hälsa.3 * Denna förändring sågs inte vid tandborstning med vanlig fluortandkräm i denna studie.

ZENDIUM HAR EN BIOMIMETISK FORMULA INSPIRERAD AV SALIVEN

Zendiums biomimetiska formula innehåller naturliga enzymer och proteiner som återspeglar några av dem som finns i saliven, där de är kända för att bidra till ett balanserat mikrobiom.1

* Kolostrum är källan till IgG

ZENDIUM ÄR SKONSAM FÖR MUNNEN

Zendium har en specialutvecklad formula utan skummedlet SLS (Natriumlaurylsulfat; Sodium Lauryl Sulphate). Istället används Stearyletoxylat (Steareth 30), ett skummedel som respekterar de ömtåliga, mjuka vävnaderna i munnen och hjälper till att skydda epitelets integritet.8,9 Detta gör Zendium lämplig även för patienter med känsliga munslemhinnor, inklusive patienter med afte.

*Avser det orala plackets mikrobiom och den relativa förekomsten av bakteriearter med en känd koppling till tandköttshälsa eller sjukdom efter 14 veckor med tandborstning två gånger dagligen med Zendium jämfört med baseline.

REFERENSER

 1. van ‘t Hof W, et al. Monogr Oral Sci 2014; 24:40–51;
 2. Amerongen AV & Veerman EC. Oral Dis 2002; 8:12-22;
 3. Adams SE, et al. Sci Rep 2017; 7:43344
 4. Lenander-Lumikari M, et al. J Dent Res 1992; 71:484-490;
 5. Unilever data on file;
 6. Berlutti F, et al. BioMetals 2004; 17:271-278;
 7. Lenander-Lumikari M & Loimaranta V. Adv Dent Res 2000; 14:40-47;
 8. Unilever data on file
 9. Arenhold-Bindslev D, et al. ATLA 1992; 20:28-38.
Back to top