Blå bakterier

Det är kliniskt bevisat att Zendium balanserar det orala mikrobiomet*

Vad är mikrobiom och vilken betydelse har det?

I munnen finns en mängd olika bakteriestammar, känt som det orala mikrobiomet. Hälso- och sjukdomsrelaterade bakterier lever sida vid sida. Det är nödvändigt att upprätthålla en balans mellan dessa, för att förhindra överväxt av sjukdomsframkallande bakterier och undvika munproblem.

Det är kliniskt bevisat att Zendium balanserar mikrobiomet*

Zendium är ett revolutionerande förhållningssätt till munvården som förbättrar munhälsan genom att balansera det orala mikrobiomet.* I banbrytande klinisk forskning som publicerats i Nature journal Scientific Reports, Adams et al. testades Zendium mot en vanlig fluortandkräm utan enzymer och proteiner för att utvärdera dess effekt på bakteriestammarna i munnen. 

Resultaten var slående: Efter 14 veckors användning vände Zendium balansen i det orala mikrobiomet i en mer hälsosam riktning som visade:

  • en signifikant ökning av de hälsorelaterade bakteriestammarna 
  • en signifikant minskning av de sjukdomsrelaterade bakteriestammarna. 

Denna effekt sågs inte vid tandborstning med vanlig fluortandkräm.

Zendium resultat från petriskål

Visualisering av verkliga data**

Zendium boostar goda bakterier

Liksom salivens naturliga försvarsförmåga kan enzymerna i Zendium stärka de hälsorelaterade aerobiska bakterierna. Andelen Neisseria-stammar (aerobiska bakterier relaterade till munhälsa) ökade till exempel i studien, samtidigt som andelen anaeroba stammar som Treponemes minskade.

Nya fynd med ny teknik

Tidigare forskningsmetoder begränsade forskarna till att påvisa mikrober som kunde odlas i laboratoriemiljö. Den här kliniska studien utfördes däremot i samarbete med ledande centra och experter inom genforskningen. DNA-sekvensering användes för att få en bild av alla bakteriestammar i munnen och inte enbart sådana som kan odlas i bakteriekulturer. 

Efter en genomgång av litteraturen betecknades därefter bakterierna som hälso- eller sjukdomsrelaterade. Om information saknades betraktades bakterierna som "utan känd koppling"

Studien var den första i sitt slag som på artnivå kunde visa att en tandkräm kan bidra till att balansera det orala mikrobiomet och därmed skydda munnen på ett naturligt sätt. Du kan läsa hela artikeln på tidskriftens webbplats här.  

*Avser det orala plackets mikrobiom och den relativt stora mängden bakterier med känd koppling till tandköttshälsa eller sjukdom efter 14 veckors tandborstning med Zendium två gånger per dag jämfört med baseline.

** Datavisualisering av bakteriestammar med en känd koppling till munhälsa eller sjukdom. Deras relativa förekomst förändrades signifikant efter 14 veckors tandborstning två gånger per dag jämfört med baseline