Zendiums mål är sambandet mellan mun och kropp, holistisk hälsa och välmående

FRISKARE MUNNAR. FRISKARE KROPPAR.

Zendium How it Works Image Sweden - Mobile

VÅRT SYFTE

Vi vill förändra världens sätt att se på munhälsa. Att lyfta fram sambandet mellan det orala mikrobiomet och resten av kroppen. Och att skydda munnen under hela livet.

 

 

Zendium systemhälsa och oralt mikrobiom

Din mun är porten till din kropp – bokstavligen. Ett hälsosamt mikrobiom kan stärka ditt immunsystem, främja matsmältningen och skydda mot sjukdom. Ohälsa i munnen kan leda till tandköttssjukdom eller gingivit, vilket ökar risken för att hela kroppens hälsa påverkas.

FORTSÄTT ATT LÄSA

zendium forskning

Banbrytande forskning med inspiration från naturen

TA REDA PÅ HUR ZENDIUM FUNGERAR