Zendium image

Zendium Biovetenskap

Zendium - inspirerad av kroppen, med stöd av forskning

Zendium är en fluortandkräm utan SLS, som innebär ett nytt förhållningssätt till munhälsa. Med hjälp av ingredienser som förstärker salivens naturliga skyddsmekanismer, balanserar Zendium det orala mikrobiomet och förbättrar tandköttshälsan. *1-3

* Hänvisar till det orala plack mikrobiomet och det relativa överflöd av av bakterietyper som har en bevisad koppling till tandköttshälsa eller tandköttsproblem efter daglig borstning två gånger med Zendium under 14 veckor jämfört med en vanlig tandkräm.

1. Adams S.E. et al. Sci. Rep. 7 (2017) 43344

2. Daly S et al. J. Dent. 80 (2019) S26-532

3. Pedersen A.M.L. et al J. Dent. 80 (2019) S13—S18

4. Green A et al. JDent 80 (2019) S33—S39