Zendium image

Undervisningsmodul: mikrobiom för hälsa och sjukdom

Det är viktigare än någonsin att klinisk personal har en god kunskap om mikrobiomet, eftersom det har en så nära koppling till patientens hälsa.  För att möta det här behovet har Zendium koncentrerat de senaste rönen i en professionell utbildningsmodul, som består av en översikt av de senaste kunskaperna om mikrobiomet och dess betydelse för munvården.

Modulen täcker: 

  •  Utvecklingen av människans mikrobiom och hur det har förändrats över tid
  •  Mikrobiomets betydelse för människans hälsa
  •  Salivens roll för att upprätthålla balansen i det orala mikrobiomet
  •  Konsekvenser av dysbios

Ladda ner PDF (1,46 Mb)