DEN OSYNLIGA VÄRLDEN I VÅRA MUNNAR

DEN OSYNLIGA VÄRLDEN I VÅRA MUNNAR ÄR UNDER HOT

VÅR STERILA OMGIVNING OCH MINDRE VARIERADE KOST REDUCERAR MÅNGFALDEN I VÅRA SMÅ INTERNA SAMHÄLLEN