TANDLÄKARSKRÄCK

Tandläkarskräck hur kan du minska din rädsla för tandbehandlingar?

Tandläkarskräck är den mest utbredda beteckningen för att vara nervös eller rädd för att gå till tandläkaren. En rädsla som är så stor att patienten uteblir från ett tandläkarbesök kallas för odontofobi.

Tandläkarskräck är förhållningsvis utbrett i Sverige. Omkring 10% lider av odontofobi och hela 30% är nervösa eller upplever en mild rädsla för tandbehandlingar.

Varför uppstår tandläkarskräck?

För de flesta uppstår rädslan i barndomen i förbindelse med obehagliga upplevelser hos tandläkaren. Föräldrar kan också ”smitta” sina barn med rädslan för tandläkarbesök. Den rädslan kan följa med hela vägen upp i vuxenlivet.

Det är lyckligtvis möjligt att få hjälp och helt eller delvis slippa tandläkarskräcken. Detta kan ske genom bland annat olika övningar. Här under har vi samlat hjälp i form av både goda råd och övningar för dig med tandläkarskräck. Vi hoppas att de kan hjälpa minska din rädsla och nervositet i förbindelse med tandbehandlingar i framtiden.

Hur kan tandläkarskräck behandlas?

För att bli av med din tandläkarskräck måste du först erkänna den. Du måste även själv vara motiverad att bli av med din rädsla för tandbehandlingar. Efter det är det som utgångspunkt lättare att hjälpa dig att förebygga din tandläkarskräck.

Det finns flera sätt att få hjälp mot sin tandläkarskräck. Det är bland annat möjligt kontakta en psykolog i syfte att minska din rädsla. Många tandläkare avsätter också gärna tid och energi för att hjälpa sina patienter hantera deras tandläkarskräck

VAD KAN DU SJÄLV GÖRA?

Vad kan du själv göra?

Det finns flera saker du själv kan göra för att få ett liv med mindre rädsla för att gå till tandläkaren. Med nedanstående råd i huvudet kan du själv ta ett eller flera steg mot mindre nervositet och rädsla för framtida tandläkarbesök.

Goda råd till dig som har tandläkarskräck

Erkänn din rädsla

Som tidigare nämnt är det en viktig utgångspunkt att du erkänner din tandläkarskräck. Det är många andra som är i samma situation som dig, och själva erkännandet kan vara ett stort steg på vägen mot att slippa din rädsla.

Hitta den rätta tandläkaren och berätta om din rädsla

Om du har tandläkarskräck kan det vara bra för dig att hitta en tandläkare som har erfarenhet av att hjälpa personer med sådana problem. Det är också viktigt att du går till en tandläkare du känner tillit för och du kan vara avslappnad hos. Ett första steg är att berätta för tandläkaren om din rädsla så ni kan arbeta på den tillsammans.

Boka en tid i tidigt på dagen

När du har funnit en passande tandläkare och ska beställa en tid, kan det vara behjälpligt att boka en tid på förmiddagen eftersom du då slipper vara nervös hela dagen.

Ta med en familjemedlem

Till de första besöken kan det också vara en idé att ta med en familjemedlem eller någon annan som kan lugna dig före och under behandlingen.

Använd musik för att slappna av

För vissa kan musik ha en lugnande effekt under behandlingen. Här kan du välja din älsklingsmusik eller annan lugnande musik som du kan lyssna till.

Hitta en övning du kan utföra före eller under behandlingen

Som hjälp mot tandläkarskräck kan du utföra bestämda övningar före eller under behandlingen. Det kan vara andningsövningar eller avslappningsövningar. Du kan läsa mer om övningar längre ner på sidan.

Hitta en rytm med regelbundna tandläkarbesök i början

Ju längre tid det går mellan dina tandläkarbesök, desto större blir rädslan för tandbehandlingen. Ett sätt att vänja sig vid att gå till tandläkaren är genom regelbundna tandläkarkonsultationer. För många minskar rädslan när besöken följer en bestämd plan. Tandläkarbesöken ska gärna vara var tredje månad i början. Gradvis förlängs tiden mellan varje besök.

Avtala i förväg med din tandläkare om vad som ska göras under behandlingen

För många kan det vara rogivande att i förväg tala med tandläkaren om vad som kommer att föregå under behandlingen. För att minska din tandläkarskräck kan du därför prata med tandläkaren före behandlingen, så du vet vad den går ut på. Fråga om du undrar över något och berätta gärna om din oro.

Kom överens om en signal som pausar behandlingen

Det kan vara en stor hjälp om du och din tandläkare kommer överens om en paussignal. Du kan tillsammans med din tandläkare bestämma att du exempelvis lyfter upp handen i luften om du behöver en paus.

Prata med tandläkaren om bedövning och smärtfri behandling

Sist men inte minst kan det vara en god idé att prata med din tandläkare om eventuell bedövning eller andra lugnande medel före tandbehandlingen.

Övningar somo du kan göra för att minska tandläkarskräcken

Det finns en rad övningar du kan använda dig av före eller under ett tandläkarbesök. Syftet med de övningarna är att skapa ro och distrahera dina tankar bort från själva behandlingen.

Andningsövningar

Andningsövningar kan vara ett bra sätt för att distrahera dina tankar och minska din tandläkarskräck. Här är ett förslag till en sådan övning:

Tilldela mentalt varje andetag en kroppsdel. Börja med fötterna och rör dig vidare upp till toppen av huvudet i takt med att du andas. Med denna övning fokuserar du på in- och utandning och kan lättare skapa ro i en kanske pressad situation.

Avslappningsövningar

Du kan också välja att göra en avslappningsövning för att skapa dig ett lugn. Här kan du växelvis spänna och slappna av en muskelgrupp åt gången. Avspänningen ska gärna ta längre tid än själva spännandet. Utför övningen på kroppens olika muskelgrupper. Förhoppningsvis kan det hjälpa dig komma bort från din tandläkarskräck. Ett tips är att i förväg ha gjort dessa övningar. Då är det lättare att veta vilka muskelgrupper du ska tänka på eller spänna.

Fakta om tandläkarskräck

Förekomsten av tandläkarskräck är dubbelt så hög hos kvinnor som hos män.

Ju mer kunskap du har om förestående tandbehandling, desto mindre rädd kommer du vara och det kommer att göra mindre ont.

Tandläkarskräcken kommer öka för varje gång du av rädsla lämnar ett återbud för ett planerat tandläkarbesök.

Tandläkarskräck ligger högt på skalan över ångestframkallande upplevelser, endast höjdskräck är vanligare.

Vad händer om du inte går till tandläkaren?

Många som har tandläkarskräck undviker helt att gå till tandläkaren på regelbunden basis eftersom deras rädsla tar över. Att inte besöka tandläkaren kan på sikt leda till tandsjukdomar och smärtor. Det kan i värsta fall orsaka större problem som också kräver större ingrepp än om du hade gått regelbundet.

Rädslan kan på så sätt skapa en ond cirkel, där du i början är rädd för att gå till tandläkaren. Uteblivna tandläkarbesök kan göra att tandsjukdomar uppstår. Den bristande tandkontrollen innebär att påbörjad karies eller tandköttssjukdom upptäcks sent och behandlingen blir därför mer omfattande. För många kan också smärtor eller misstanke om tandsjukdomar förstärka tandläkarskräcken och gör det ännu svårare att beställa en konsultation hos tandläkaren.

Om du upplever tandläkarskräck eller odontofobi och har fastnat i en ond cirkel finns det råd och hjälp att få. Ett bra steg på vägen är att överväga ovanstående råd. Ett annat bra sätt är att också uppsöka professionell hjälp som kan hjälpa dig bli kvitt din tandläkarskräck.

Rekommendationerna i denna artikel ersätter inte en professionell bedömning. De finns uteslutande till i informationssyfte. Vi rekommenderar dig att uppsöka din tandläkare om du upplever något av de nämnda symtomen.