förebygga och behandla tandsten

Tandsten - Vad är det och hur behandlas det?

Tandsten är en beläggning på tänderna som bildas när tänderna inte rengörs ordentligt. Vid slarvigt rengjorda tänder uppstår det mjuka beläggningar, s.k. plack, på tänderna. De mjuka beläggningarna kan i de flesta fall avlägsnas med grundlig tandborstning och användning av tandtråd. Tas placken inte bort förhårdnas den och kallas då för tandsten. Tandsten bör tas bort av en tandläkare.

Hur uppstår tandsten

Tandsten uppstår när tänderna inte rengörs ordentligt. Bakterier från matrester som blivit sittande på tänderna förkalkas efterhand av munnens saliv och kommer med tiden bilda tandsten. Vissa personer utsätts för tandsten oftare än andra. Frekvensen av hur ofta du får tandsten hänger ihop med mängden kalk i ditt saliv samt hur lätta dina tänder är att rengöra. Tas inte tandstenen bort skadar den ditt tandkött och kan leda till tandköttsinflammation och inflammation längre ned i tandköttsfickorna. Det kan leda till parodontit.

Om du har en tendens till att få tandsten bör du vara extra grundlig när du rengör dina tänder

Tandsten: symtom du bör hålla ett öga på

Tandsten uppstår i någon form hos de flesta. Tandsten orsakar inte smärta, men följande symtom kan vara tecken på tandsten:

Ojämn yta på tänderna:

Tänderna bakerst i nederkäken och de bakre kindtänderna drabbas oftast av tandsten på grund av närheten till munnens salivkörtlar. Dessa områden är särskilt exponerade för saliv, som bildar tandsten i kontakt med bakterier. Känns det som dina tänder i dessa områden har en grov och ojämn yta kan det vara tecken på just tandsten.

Gul eller brunaktig beläggning:

Tandsten kan ses med blotta ögat och framstår som en gul eller brunaktig beläggning på dina tänder.

NÄR SKA DU SÖKA TANDVÅRD

När ska du söka tandvård

Har du tandsten bör du låta en tandläkare avlägsna den. Tandläkaren har den rätta utrustningen och expertisen för att på ett säkert sätt ta bort din tandsten. Vid ett vanligt tandläkarbesök kommer din tandläkare att undersöka dina tänder och ta bort eventuell tandsten. Din tandläkare kan också avgöra om du har en tendens till att få tandsten och i så fall ge goda råd om hur du ska förebygga den.

Ta bort tandsten

Behandlingen sker hos tandläkaren som med hjälp av ändamålsenlig utrustning kan ta bort din tandsten. Avlägsnandet av tandsten utförs vid en vanlig tandrengöring, ofta utfört av en tandhygienist. Behandlingen går till så att tandläkaren eller tandhygienisten avlägsnar tandstenen med hjälp av ultraljud varpå eventuella rester skrapas bort. Tandrengöringen avslutas med en polering av tänderna.

Hur förebygger du tandsten?

Det kan vara svårt att helt undgå tandsten, men det finns metoder med vilka du kan förebygga eller minska bildandet av tandsten. Följande råd kan förebygga eventuell tandsten:

Upprätthåll en god munhygien

För att undvika tandsten är det viktigaste att upprätthålla en god munhygien. Grundlig tandborstning två gånger dagligen med fluor kan minska förekomsten av tandsten.

Använd tandtråd:

Dagligt användande av tandtråd och grundlig rengöring av tändernas alla ytor minskar risken för att tandsten ska bildas.

Genom att använda Zendium Classic tandkräm kan du förebygga tandsten och tandköttssjukdomar. Zendium tandkräm består av enzymer och proteiner som redan existerar i din mun och bekämpar de skadliga bakterierna.

Rekommendationerna i den här artikeln utgör inte någon medicinsk rådgivning, de finns endast till i ett informationssyfte. Vi rekommenderar dig att du konsulterar din tandläkare om du upplever något av symtomen som nämns på sidan.