tandvärk i visdomstand

Tandvärk i VISDOMSTAND: Varför Uppstår smärta i visdomständer och hur behandlas den?

Vad är en visdomstand?

Visdomständerna är de sista kindtänderna som bryter fram. Oftast börjar de visa sig i sena tonåren eller i början av tjugoårsåldern. Som utgångspunkt kommer fyra visdomständer att bryta fram – längst bak i tandraden på bägge sidor av både över- och underkäken. Detta är dock inte situationen för alla. Det skiljer sig åt från person till person hur många visdomständer som bryter fram och när de gör det. Du kan också uppleva att några visdomständer bara delvis bryter fram och andra överhuvudtaget inte.

Visdomständer kan i vissa fall leda till komplikationer. Orsaken sägs vara att nu för tiden har människor mindre käkar än våra förfäder hade, och att våra tänder idag utsätts för mindre slitage. Det finns ofta inte plats till visdomständerna, vilket kan orsaka problem. Därför är det en god idé att göra regelbundna kontroller på tandkliniken och ta röntgenibilder som visar hur dina visdomständer ligger och om det föreligger risk för komplikationer.

Varför får du tandvärk i visdomständerna?

Det kan finnas flera orsaker till tandvärk i en eller flera visdomständer. Följande besvär kan bland annat skapa tandvärk och smärta i och kirng visdomstanden:

Visdomstand som växer snett: Några visdomständer kan växa ut i fel vinkel på grund av att det inte finns nog med plats i munnen. Det kan leda till smärtor i tandkött samt kind, och skapa irritation.

Delvis frambruten visdomstand: Runt en delvist frambruten visdomstand kan det uppstå inflammation i tandköttet. Symptom på det kan vara smärta, rodnad, svullnad och problem med att helt kunna öppna munnen. Det går bra att behandla inflammationen med antibiotika, men om inflammationen återkommer kan det bli nödvändigt att ta bort tanden.

Inte ännu frambruten visdomstand: Några visdomständer kan ha det svårt at bryta igenom tandköttet. Även detta kan förklaras av platsbrist i munnen som gör det svårt för tanden att bryta fram. När visdomstanden inte klarar av att bryta igenom kan det uppstå komplikationer som tandvärk i visdomstanden och smärtor runt om den.

Cystbildning: I sällsynta faIl kan det bildas cystor, som är en form av vätskefyllda hålrum, som också kan leda till tandvärk i visdomstanden och smärtor runtomkring den.

Inflammation i slemhinnan: Vid frambrytandet av visdomstanden kan det uppstå en inflammation i tandköttet omkring visdomstanden. Det kallas perikoronit och medför smärta omkring visdomstanden. Generellt sett orsakar visdomständer, och särskilt de i nederkäken, svårigheter med infektioner som följd.

Karies – hål i visdomstanden: Mat och skadliga bakterier kan lätt samla sig runt om visdomstanden om den inte bryter fram helt. På sikt kan det orsaka hål i tänderna då området är särskilt svårt att rengöra eftersom tanden befinner sig bakerst i munnen.

När ska du kontakta tandläkare?

Du bör avtala en tid med din tandläkare om du upplever stark smärta omkring – eller tandvärk i – din visdomstand. Det kan ha uppstått en inflammation eller så kanske din visdomstand växer snett. Bägge komplikationer kräver tandläkarbehandling.

Vid eventuell behandling undersöker tandläkaren din mun och tar en röntgenbild av visdomstanden för att kunna bedöma hur den ska behandlas.

HUR BEHANDLAS TANDVÄRK I VISDOMSTANDEN?

Hur behandlas tandvärk i visdomstanden?

Du bör kontakta en tandläkare om du har tandvärk i visdomstanden. Tandläkaren kommer utföra en grundlig undersökning och ta röntgenbilder. Behandlingen av tandvärk i visdomstand följer ofta samma mönster. Om du upplever tandvärk i en visdomstand kommer tandläkaren som regel ta bort den eller skicka en remiss till en specialist som kan ta bort tanden. Innan visdomstanden tas bort kommer tandläkaren eller specialisten att lägga en lokalbedövning.

Tandläkaren kommer även att ta bort tanden om:

Tanden upprepade gånger har varit utsatt för karies eller hål

Tanden är inflammerad

Cystor har bildats

Vid inflammation i tandköttet runt visdomstanden (perikoronit)

Visdomstanden skadar tanden bredvid

Avlägsnande av visdomstand är oftast ett snabbt ingrepp, men beroende på tandens placering kan det ibland ta mellan fem och tjugo minuter, och i vissa fall ännu längre tid.

Efter borttagandet av visdomstanden drabbas ofta det berörda området av smärtor och ibland svullnader. Det är som regel värst de första dagarna och symptomen avtar därefter. Smärtan kan lindras med vanliga smärtstillande tabletter.

Hur länge varar tandvärk i visdomstanden?

Det finns inget svar på hur länge smärtor i visdomstanden håller i sig. Som utgångspunkt varar smärtan tills du får behandling. Om du har ont bör du därför kontakta en tandläkare som kan hjälpa lindra det onda.

Hur kan du förebygga tandvärk i visdomstanden?

Om du upplever att dina visdomständer är på väg, bör du vara uppmärksam på att borsta tanden extra noggrant. Använd gärna en så kallad soloborste med extra litet borshuvud. En bra munhygien kan förebygga att det uppstår hål i visdomstanden eller inflammation i tandköttet. Var därför extra grundlig med borstningen omkring dina visdomständer.

Med Zendiums Classic tandkräm kan du förebygga både tandköttsproblem och hål i visdomständerna. Tandkrämen kan därför förhindra eventuella problem med tandvärk i visdomstanden och inflammation i kringliggande tandkött.

Tandkrämen innehåller naturliga enzymer och proteiner som finns naturligt i våra munnar. Enzymerna och proteinerna reducerar de dåliga bakterierna och förstärker de goda.

Vänta inte med att kontakta din tandläkare om du har smärtor i visdomstanden eller upplever att den växer snett.

Råden i den här artikeln ersätter inte professionell rådgivning, utan finns endast till i informationssyfte. Vi rekommenderar att du uppsöker en tandläkare om du upplever problem i tandköttet eller visdomständerna.