tandvärk och ont i tänderna

Tandvärk: vad är orsakerna och hur förebygger du den?

Det kan finnas flera orsaker till att du upplever tandvärk. Nedanför kan du läsa mer om vad som orsakar tandvärk och hur du eventuellt kan förebygga den.

Är tandvärk fortfarande ett problem i sverige?

Det korta svaret är ja. Detta till trots att vi idag vet mycket mer om förebyggning av hål och tandköttsproblem än vad man gjorde förr. Vi borstar tänderna bättre, vi använder tandpetare och tandtråd, vi har tandkräm med fluor och några äter också nyttigare mat.

Den förebyggande skoltandvården som börjar i tidig skolålder och som följer genom hela skoltiden är oerhört viktig för svenskarnas tandhälsa. Föräldrarna blir tidigt uppmärksammade på eventuella dåliga vanor och instrueras i bättre munhälsa om det behövs. Skoltandvården fokuserar också på behovet av tandställning och barn och unga erbjuds tandreglering när det är nödvändigt ur ett funktionellt perspektiv.

Det erbjuds fri tandvård i Sverige upp till 23 år.

IDAG ÄR DET MASSOR AV BARN OCH UNGA SOM ALDRIG HAR HAFT HÅL I TÄNDERNA

Idag är det massor av barn och unga som aldrig har haft hål i tänderna

Varför får du tandvärk?

Trots förebyggande insatser är det fortfarande vissa som drabbas av tandvärk.

Nedan kan du se några av de vanligaste orsakerna till tandvärk:

Hål i en tand:

Ett obehandlat hål i en tand är den vanligaste orsaken till tandvärk. Ett ytligt hål som bara har angripit tandens emalj ger sällan några symtom. I vissa fall kan ytliga hål försvinna genom tandborstning.

Så fort bakterierna har hittat in till tandbenet (dentinen) som är fullt av små nervändar är det risk för att tandvärk uppstår. Det är inte alltid ett direkt samband mellan storleken på ett hål och graden av tandvärk. Exempelvis kan ett hål nå hela vägen in till tandnerven utan att någon tandvärk har föranlett skadan.

En död tandnerv:

Om hålet inte behandlas når bakterierna in till tandnerven som då kan dö. En död nerv kan leda till inflammation kring tandroten – och det är smärtsamt.

Tandköttinflammation:

Många människor har tandköttsinflammation utan symtom. Bakterier som inte tas bort är inte bara orsaken till hål i tänderna och tandvärk, de kan också orsaka inflammation i tandköttet.

En sådan tandköttsinflammation kan också leda till lätt tandvärk, men den värken är sällan så intensiv som smärtorna från ett hål i en tand eller från en inflammation i tandroten.

Parodontit:

En tandköttsinflammation som utvecklar sig till inflammation i de ben och vävnader som tanden sitter fast i kallas parodontit. När inflammationen har brett ut sig så långt kan det medföra både tandvärk och tandlossning.

Tandbölder:

Hål, tandrotsinflammation, tandköttsinflammation och parodontit kan leda till att tandbölder uppstår. Tandböld bildas när det inte finns något utflöde för bakterierna. Inflammationen och bakterierna samlas i tandbölden och en sådan böld kan ge tandvärk och smärtor på grund av det ökade trycket inifrån.

VAD KAN DU GÖRA FÖR ATT FÖREBYGGA TANDVÄRK?

Vad kan du göra för att förebygga tandvärk?

Det finns ingen känd huskur mot tandvärk. Däremot rekommenderas det att du går på tandkontroll på en klinik en gång per år, ibland oftare, för att förebygga tandvärk. Tandkontroll bokas efter överenskommelse med din tandläkare. Regelbunden tandkontroll genom hela livet för att hitta eventuella hål på ett tidigt stadium, samt kontinuerlig tandrengöring som förebygger parodontit, är viktiga för tandhälsan.

Om tandvärk uppstår är det alltid viktigt att du kollar med din tandläkare. Smärta upplevs olika och ibland kan det vara svårt att avgöra om smärtan orsakas av enkla ilningar i tänderna eller kommer från ett behandlingskrävande hål i tanden – eller från någon tredje orsak.

Ett gott råd som alltid gäller:

Är du osäker över något som rör dina tänder – kontakta din tandläkare så snabbt som möjligt.

Informationen i denna artikel ersätter inte en professionell undersökning utan har endast ett upplysningssyfte. Vi rekommenderar att du uppsöker din tandläkare om du upplever något av symtomen som nämns i artikeln.