hål i tänderna och karies

Hål i tänderna: hur uppstår karies och så behandlas det

Hål i tänderna, på fackspråk kallat karies, uppstår när emaljen skadas av en syra som bildas när det är en bakteriell infektion i tanden. Det är bakterierna som bildar syran som etsar på emaljytan och orsakar små hål i den. Om inte bakterierna borstas bort med fluortandkräm kan det utvecklas karies.

Hur ser ett hål i tanden ut?

Karies utvecklas gradvis och ses kliniskt som en vit eller mörk fläck på tandemaljen. Hål i tänderna är ofta vanligare hos barn då mjölktänder har en tunnare emalj än de tänder som kommer senare. Hål i tänderna hos vuxna är också vanligt, trots att tandhälsan i Sverige generellt sett är bra.

Varför får hål i tänderna?

Om din munhälsa inte är bra nog kommer bakterier sätta sig på tänderna. Detta skapar beläggningar på tänderna som kallas plack. När vi äter sockerhaltig mat eller dryck ökas mängden bakterier i placken. Tar du inte bort dessa beläggningar genom tandborstning och andra åtgärder för en bra munhygien, kommer det på sikt uppstå hål i tänderna.

Bakterierna i placken bildar en syra som är skadlig för tandemaljen. Syran som uppstår vid nedbrytningen av tandens beläggningar kommer gradvis att bryta ned det yttersta tandlagret – emaljen. I slutändan kommer denna nedbrytning leda till karies och hål i tänderna. Har du en bristfällig munhygien kommer dina tänder vara extra känsliga mot drycker och födoämnen som innehåller mycket socker eller stärkelse. Tänder som ofta utsätts för syra kommer förlora mineraler i emaljen. Det kan resultera i att det uppstår ett vitt område på tanden där mineraler har försvunnit. Det är det första tecknet på att ett hål i tanden kan uppstå. Vid det stadiet är det fortfarande möjligt att stoppa processen som leder till ett hål i tanden. Emaljen kan nämligen reparera sig själv genom att använda mineralerna från ens saliv och fluor från tandkrämen som du använder vid tandborstning. Om processen istället tillåts fortsätta kommer flera mineraler att försvinna. Med tiden kommer emaljen bli så svag och förstörd att det bildas ett hål i tanden.

Hur behandlas ett hål i tanden?

Hål i tänderna, eller karies, kan delas upp i tre olika stadier. Dessa stadier baseras på hur djupt hålet i tanden är.

Ytliga kariesskador: Dessa begränsar sig till emaljen och den yttersta tredjedelen av tandbenet som också kallas dentinen. Dentinen ligger under emaljen och utgör själva huvudbeståndsdelen av din tand.

Måttliga kariesskador: Måttliga kariesskador går djupare in i tanden, in till den mittersta tredjedelen av dentinen.

Djupa kariesskador: Djupa kariesskador går hela vägen in till den innersta delen av dentinen. Djupa hål i tänderna når hela vägen in till nerven i tanden eller kommer mycket nära den. En sådan kontakt med nerven kan leda till tandvärk

De två sista, den måttliga och djupa kariesskadan, skapar ett hål i tanden som en tandläkare bör reparera med en fyllning. Vid en fyllning blir den förlorade tandsubstansen ersatt. De flesta fyllningar fungerar idag som en plastfyllning. En av de stora fördelana med en plastfyllning är färgen och nyansen på plasten. Färgen på plasten är mycket naturtrogen tändernas riktiga färg.

Innan en fyllning kan göras kommer tandläkaren först att borra i tanden. Ett hål måste borras så att tandläkaren kan ta bort den sjuka tandvävnaden. När detta är gjort och den sjuka tandvävnaden är borttagen kommer tandfyllningen påbörjas. Att bli borrad i tanden kan låta våldsamt i mångas öron, men lyckligtvis är processen helt smärtfri då patienten får lokalbedövning.

HÅL I TÄNDERNA: SYMPTOM DU BÖR HÅLLA ETT ÖGA PÅ

Hål tänderna: symtom du bör hålla ett öga på

Det finns flera tecken och symptom på att ett hål i tanden är på väg att bildas. När ett hål i tanden just har börjat kan du oftast inte ens märka det, men när hålet har blivit större kommer du uppleva symptom.

Hur känns det att ha hål i tänderna?

  • Du kan drabbas av konstant eller spontan tandvärk
  • Du kan ha känsliga tänder som reagerar när du äter eller dricker något sött, varmt eller kallt
  • Du har synliga hål i dina tänder
  • Du har en brun, svart eller vit färgning på ytan av en tand
  • Du kan ha dålig andedräkt

När ska du besöka en tandläkare?

Även om du inte märker några former av smärta i tand eller mun är det viktigt att du regelbundet gör tandundersökningar hos tandläkaren. Om du upplever tandvärk eller något av de andra ovannämnda symptomen bör du besöka din tandläkare så snabbt som möjligt. Orsaken till detta är att ett hål i tanden på sikt kan förvärras och orsaka större smärtor. Regelbundna kontroller hos tandläkaren är viktigt.

Konsekvenser om du ignorerar ett hål i tanden

Om du underlåter att besöka din tandläkare och det är ett hål på väg, kan du uppleva följande:

  • Smärtor i tanden som påverkar dig i vardagen
  • Tandlossning som kan påverka ditt utseende såväl som ditt självförtroende.
  • Om hålet utvecklar sig utan behandling kan infektionen sprida sig till tandnerven.
  • Om du inte sköter dina tänder med regelbundna tandläkarebesök och en bra munhygien, kan det uppstå mer allvarliga problem än hål i tänderna.

Om ett hål i tanden inte får behandling kan den tidigare beskrivna syran nå ännu djupare in till tandnerven och orsaka inflammation, även kallat pulpitis. Vid denna inflammation kan du uppleva värk vid intag av kalla, varma eller söta födoämnen. Inflammationen kommer i början att vara relativt mild och kan stävjas vid ett besök hos tandläkaren.

Stoppas inte angreppet på dina tänder kommer tillståndet förvärras och utveckla sig till en inflammation i nerven som är inuti tanden. Detta tillstå är mer svårbehandlat och kräver antingen en rotbehandling eller ett avlägsnande av den drabbade tanden. I mycket allvarliga fall kan inflammation i nerven utveckla sig till inflammation i tandroten eller så kallad tandböld. Denna inflammation kan senare sprida sig till slemhinnor och hud och skapa en allvarlig och i vissa fall livshotande infektion.

Så förebygger du hål i tänderna

Alla riskerar att få ett hål i en eller flera tänder. Följande faktorer kan reducera risken för hål i tänderna:

Fokuserad tandborstning. Du ska sörja för att borsta munnens alla områden. Dessutom ska du också försöka borsta med ett lätt tryck på tandborsten och låta borstningen pågå i minst två minuter både morgon och kväll. Fråga gärna din tandläkare om det är vissa områden i munnen där du ska vara extra noggrann.

Ditt val av tandkräm är viktigt för att undvika hål i tänderna. Tandkrämen bör innehålla fluor eftersom det minskar risken för hål i tänderna.

Använd tandpetare eller tandtråd. Även om du skulle borsta tänderna i timtal vore det omöjligt att avlägsna bakterierna mellan tänderna. Därför är tandpetare eller tandtråd en central del för att hålla munnen frisk.

Även om sötsaker kan fresta bör du skära ned på dem om du önskar att undvika hål i tänderna.

Sist men inte minst, det är viktigt att upprätthålla regelbundna tandläkarbesök. 

Zendium tandkräm använder enzymer och proteiner som också finns naturligt i munnen. Med Zendiums tandkräm kan du reducera de dåliga bakterierna och förstärka de goda för att på bästa möjliga sätt förebygga hål i tänderna.

För att uppnå ett komplett skydd mot hål i tänderna kan du pröva Zendium Classic-tandkräm som utvecklats speciellt för dem som ofta upplever hål i tänderna eller tandköttproblem. Den innehåller de naturliga enzymer och proteiner som redan finns i din mun. Dessutom förstärker den de goda bakterierna medan den reducerar de dåliga.

Om du vidhåller en bra rengöringsrutin för din mun minskar du risken för att få ett hål i tanden

Rekommendationerna i denna artikel ersätter inte en professionell undersökning av din munhälsa, de är uteslutande till för informationsändamål Vi anbefaller att du uppsöker en tandläkare om du upplever något av de nämnda symptomen.