Vita fläckar på tänderna

Vita fläckar på tänderna: orsaker och behandling

Varför får du vita fläckar på tänderna?

De vanligaste orsakerna till vita fläckar på tänderna är:

Skadade tänder som barn: Om barnet trillar och slår i sina mjölktänder kan det leda till vita fläckar på de kommande tänderna. I vissa tillfällen väljer barntandläkaren att dra ut den skadade mjölktanden eftersom en större skada på en mjölktand kan orsaka inflammation och ha negativ påverkan vid bildandet av den kommande tanden.

Dålig munhygien: Att under en längre period underlåta en grundläggande munhygien kan vara ytterligare en orsak till vita fläckar på tänderna. Personer som har haft tandställning kan också ha fått vita fläckar på tänderna under behandlingen. Detta brukar förklaras med att det är svårt att genomföra en fullgod rengöring av tänderna med tandställning. Behandling med tandställning bör endast påbörjas om patienten har en bra munhälsa.

Fluoros: Ytterligare en orsak till vita fläckar på tänderna är det som kallas fluoros. Fluoros är en ”fluorförgiftning” som visar sig genom vita fläckar på tänderna. Fluoros är en konsekevens för barn som under sina första levnadsår har fått i sig för mycket fluor. Detta sker oftast genom allt för stora intag av tandkräm. Fluoros är lyckligtvis ovanligt i Sverige, men tänk ändå på att tandkräm bör bevaras utom räckhåll för mindre barn. Fluorosen omfattar de tänder som mineraliseras under den period som barnet har fått i sig för mycket fluor. Symptomet är inte farligt men det kan förstås vara generande ur ett estetiskt perspektiv med vita fläckar på tänderna.

Så kallade mineraliseringsstörningar är en vanligt förekommande emaljdefekt. Effekten av mineraliseringsstörningarna kan vara vita och brunaktiga missfärgningar på tänderna. Man är inte helt säker på orsaken bakom mineraliseringsstörningarna men utgår från att de är miljöbetingade eller multifaktoriella. Tänder med mineraliseringsstörningar är överkänsliga och riskerar att tidigt utveckla karies. Munhygienen måste vara exemplarisk, regelbundna kontroller, eventuellt kompletterade med särskilda fluorbehandlingar på en tandklinik, är nödvändiga.

Amelogenesis imperfekta som innebär ofullständig emaljutveckling, är diagnosen på en mycket ovanlig och ärftlig tandbildningsdefekt som inte är särskilt känd (amelogenes= emalj, imperfekta=ofullständig).

Diagnosen omfattar medfödda förändringar i emaljstrukturen där alla tänder i både mjölktandsstadiet och de blivande tänderna påverkas mer eller mindre allvarligt.

Det är stor variation i den kliniska effekten och graden av ärftlighet. Emaljdefekterna förekommer ofta i förbindelse med generell sjukdom eller generella syndrom.

GÅR DET ATT AVLÄGSNA DE VITA FLÄCKARNA PÅ TÄNDERNA?

Går det att avlägsna de vita fläckarna på tänderna?

Det är en stor skillnad mellan orsakerna bakom symptomet ”vita fläckar på tänderna”. Därför är det en bra idé att stämma av med din tandläkare vilken behandling som passar dig bäst. 

En tandläkare kan i vissa fall jämna ut tändernas färgvariationer med en tandblekning. Detta bör utföras under kontrollerade former hos en tandläkare och inte i hemmet. 

En tandläkare kan också tillverka porslinsfasader som en åtgärd mot vita fläckar på tänderna. Porslinsfasader fästs utanpå tänderna för att täcka över de vita fläckarna. Nackdelen är att den behandlingen är dyr.

Vad du själv kan göra mot vita fläckar på tänderna

Har du redan fluoros kan du tyvärr inte göra något själv för att förebygga eller behandla dina vita fläckar på tänderna. Om du har barn kan du däremot förebygga fluoros genom att vara uppmärksam på att bara använda den rekommenderade mängden fluortandkräm när du borstar deras tänder. Sörj för att bevara tandkrämen utanför små barns åtkomlighet.

Har du vita fläckar på tänderna skadar det inte att besöka en tandläkare för att orsaksbestämma och eventuellt behandla fläckarna, eller få tandläkarens råd för just dina tänder.

Referenser

Varför får man vita fläckar på tänderna?: https://www.godtsmil.dk/hvide-pletter-paa-taenderne/

Emaljutvecklingsproblem: http://www.falkonertandlaegerne.dk/hvorfor-har-jeg-hvide-pletter-paa-fortaenderne/

Kan vita fläckar på tänderna avlägsnas?: https://www.godtsmil.dk/hvide-pletter-paa-taenderne/

Vad du själv kan göra: https://www.godtsmil.dk/hvide-pletter-paa-taenderne/

Rekommendationerna i denna artikel ersätter inte professionell rådgivning, utan är endast till för informationsändamål. Vi rekommenderar att du uppsöker din tandläkare om du upplever något av de nämnda symtomen.